Гаряча лінія

Парламент підтримав у першому читанні три важливі законопроекти з інтелектуальної власності

13 березня 2018 року народні депутати розглянули питання інтелектуальної власності: у першому читанні прийнято Проекти Законів №5694, №6023, №4571.

Під час пленарного засідання Верховної Ради України (ВРУ) парламентарії розглянули та прийняли за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів». Проект Закону зареєстровано за №5694. Законопроект на забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу.

Проектом пропонується змінити назву чинного Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» на таку редакцію: «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

Документом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу, Закону «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».

Проектом, зокрема, пропонується:

- надати нове визначення термінів «компонування напівпровідникового виробу», «напівпровідниковий виріб» тощо;

- уточнити умови надання правової охорони та умови охороноздатності компонування напівпровідникового виробу;

- переглянути вимоги до заявки на реєстрацію;

- удосконалити порядок проведення експертизи заявок;

- уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації компонування напівпровідникового виробу тощо.

логотип перше

Також прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень». Проект Закону зареєстровано за №6023.

Проектом Закону передбачається імплементація вимог статей 204-207 Угоди про асоціацію, а також положень Регламенту (ЄС) № 1151/2012 Європейського Парламенту та Ради від 21 листопада 2012 р. про якість сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування у національне законодавство.

Законопроектом, зокрема, пропонується:

- уточнити визначення деяких термінів («географічне зазначення», «назва місця погодження товару» тощо);

- визначити умови надання правової охорони омонімічному географічному зазначенню;

- уточнити умови надання правової охорони географічному зазначенню та підстави для відмови в надані такої охорони, перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень;

- удосконалити порядок проведення експертизи заявок на географічні зазначення тощо.

Відповідні зміни пропонується внести до Господарського та Цивільного кодексів, Закону «Про охорону прав на зазначення походження товарів», Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».

4571_1

Народні депутати розглянули у першому читанні проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату) №4571 – 238 голосів “ЗА” і його прийнято за основу!

Законопроектом пропонується уточнити порядок подання заяви для одержання контрольних марок, а також ввести норму про обов’язкове оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності інформації про заявників та відповідні примірники аудіовізуальної продукції щодо прийнятого рішення про видачу контрольних марок, їх кількості та дати видачі марок.

Відповідні зміни пропонується внести до статті 5 Закону “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”.

Вищеперераховані законопроекти були розроблені та подані до ВРУ Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Наразі законопроекти готуються на друге читання.

Картки законопроектів на офіційному веб-порталі ВРУ:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60977

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61052

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58956

« Повернутись до списку новин