Гаряча лінія

Державна фіскальна служба України проведе навчання з питань застосування законодавства щодо промислових зразків

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 15.09.2014 р. № 4507/7/99-99-24-01-11-17

Про охорону прав на промислові зразки

З метою захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон та уникнення при цьому затримок митного оформлення, пов’язаних з неоднозначним тлумаченням норм законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності на промислові зразки, повідомляємо наступне.

Питання захисту прав інтелектуальної власності на промислові зразки регулюються Законом України від 15.12.93 № 3688-XII «Про охорону прав на промислові зразки» (далі — Закон).

Згідно зі статтею 1 Закону промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Статтею 5 Закону визначено, що об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

При цьому обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до цього Реєстру зображення виробу.

Згідно з пунктом 8.1.4 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110 (зареєстрований Міністерством юстиції України 06.03.2002 за № 226/6514), суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Відповідно до статті 20 Закону патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Таким чином, якщо у задекларованому товарі не використані всі суттєві ознаки промислового зразка, імпорт або експорт такого товару не може вважатися як використання такого промислового зразка, відповідно не є порушенням прав інтелектуальної власності та не вимагає застосування заходів, передбачених розділом XIV Митного кодексу України.

З метою уникнення випадків безпідставних призупинень митного оформлення у зв’язку із захистом прав інтелектуальної власності, у тижневий термін провести у підрозділах митного оформлення навчання з питань застосування законодавства щодо промислових зразків та за результатами інформувати Департамент митної справи.

Заступник Голови                                                                                                                                 А. В. Макаренко

« Повернутись до списку новин