Гаряча лінія

Послуги

Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності

Ми допоможемо Вам:
— розробити програму комплексної охорони Вашого бізнесу з точки зору прав інтелектуальної власності, провести «due diligence» інтелектуальної власності Вашої компанії з метою оцінювання можливих ризиків при реєстрації, придбанні й подальшому використанні об’єктів інтелектуальної власності та сформувати «портфель» прав інтелектуальної власності;
— забезпечити супровід реєстрації торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань напівпровідникових виробів, географічних зазначень, сортів рослин, об’єктів авторського права, включаючи комп’ютерні програми і твори літератури та мистецтва, об’єктів суміжних прав в Україні, доменних імен;
— розробити і зареєструвати договори про передання прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні;
— набути прав на об’єкти інтелектуальної власності в інших країнах.

Наша практика у цьому напрямку охоплює, зокрема, такі послуги:
— виявлення та оцінка об’єктів інтелектуальної власності Вашої компанії;
— консультації з питань охороноспроможності об’єктів інтелектуальної власності;
— проведення всіх видів патентних пошуків стосовно винаходів, корисних моделей, промислових зразків та пошуків щодо торговельних марок (знаків для товарів і послуг);
— складання заявок (оформлення документів, складання формул та описів винаходів, корисних моделей, описів промислових зразків, погодження та класифікація переліків товарів і послуг, стосовно яких реєструються торговельні марки);
— подання заявок на видачу патентів/свідоцтв та супровід заявок під час їх експертизи в експертних органах України та інших держав;
— підтримання чинності охоронних документів;
— подання заперечень проти рішень національного експертного органу до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України та подання аналогічних заперечень (заяв, апеляцій) до апеляційних органів патентних відомств інших держав;
— подання заяв про визнання знаків добре відомими в Україні до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України та судових органів;
— підготовка, правовий аналіз та реєстрація ліцензійних угод на використання об’єктів інтелектуальної власності та договорів про передання прав на такі об’єкти;
— реєстрація доменних імен, продовження строку їх дії.

Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності

Своїм клієнтам ми пропонуємо допомогу в:
— досудовому врегулюванні спорів;
— адміністративному та судовому захисті прав інтелектуальної власності під час вирішення спорів, що виникають внаслідок набуття, придбання і використання прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також спорів, пов’язаних із їх порушенням;
— вирішенні питань, пов’язаних із використанням торговельних марок в Інтернеті, заходах щодо припинення делегування доменних імен, зареєстрованих із порушенням прав третіх осіб на торговельні марки.

Своєчасне звернення до нашої компанії за кваліфікованою допомогою стане гарантією ефективного захисту прав, відновлення порушених прав та запобігання збиткам від неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності третіми особами.

Широкий спектр юридичних послуг

Компанія надає широкий спектр юридичних послуг і спеціалізується на комплексному супроводі бізнесу іноземних та вітчизняних клієнтів.

Наш багаторічний досвід дозволяє нам надавати послуги в таких провідних галузях, як харчова промисловість, сільське господарство, природні ресурси, енергетика, інформаційні технології, телекомунікації, фармацевтика, засоби масової інформації, реклама, нерухомість і будівництво, ресторанний бізнес, торгівля. Завдяки накопиченим знанням і досвіду ми спеціалізуємось на всіх основних галузях права, зокрема на корпоративному, контрактному, антимонопольному та конкурентному праві, злиттях і поглинаннях, зовнішньоекономічній діяльності, митному, кримінальному, трудовому праві.

Юристи компанії консультують інвесторів з питань створення аграрного бізнесу, оренди, відчуження й придбання землі, супроводжують угоди з купівлі-продажу, застави земельних ділянок, кредитні договори, отримують необхідні дозволи і ліцензії на виробництво, експорт та переробку сільськогосподарської продукції. Ми також надаємо послуги компаніям, які працюють у сфері селекції рослин, насіння, виробництва та реалізації засобів захисту рослин.

Наші юристи вже не перший рік здійснюють юридичний супровід господарської діяльності виробників та дистриб’юторів харчових продуктів, алкогольних і безалкогольних напоїв, тютюнових виробів. У зв’язку з цим ми консультуємо відомі міжнародні та національні компанії з питань чинного законодавства, акцентуючи увагу на регуляторних аспектах, конкурентному праві, питаннях захисту інтелектуальної власності тощо. Спектр наших послуг у цій сфері охоплює юридичну підтримку клієнтів, починаючи від власне організації виробництва — створення компаній, отримання необхідних дозвільних документів, підготовки договорів, супроводу угод, проведення рекламних акцій та ін., і закінчуючи питаннями реалізації виготовленої продукції, її імпорту чи експорту.

Юридичні послуги компанії в сфері природних ресурсів, енергетики та її альтернативних джерел охоплюють консультування й отримання ліцензій на пошук, розвідку і видобуток корисних копалин, консультування з питань концесійної діяльності, угод щодо розділу продукції, підготовку та супровід відповідних договорів, супровід проектів, пов’язаних з охороною оточуючого середовища.

Компанія має багаторічний досвід надання юридичних послуг учасникам медіа-ринку — відомим українським і міжнародним медіа-холдингам, видавництвам, інтернет-порталам, рекламним агентствам. Фахівці компанії не раз супроводжували проекти, пов’язані з виходом відомих глянцевих журналів на український ринок, зокрема через придбання українських активів, розробляли для них систему корпоративного управління, готували різноманітні угоди, консультували з питань дотримання трудового законодавства.

Боротьба з контрафактними і піратськими товарами

Діючи в інтересах наших клієнтів, ми велику увагу приділяємо боротьбі з контрафактними і піратськими товарами, яка є однією із сильних сторін нашої роботи. У цьому напрямку ми тісно співпрацюємо з митними та правоохоронними органами.

На сьогодні ми надаємо правову допомогу багатьом компаніям — власникам відомих брендів, у митному захисті їхніх прав та вчиненні всіх необхідних дій у разі зупинення товару, що може порушувати права інтелектуальної власності.

З урахуванням специфіки кожної галузі й окремих обставин справи, ми розробляємо стратегії боротьби з контрафактною і піратською продукцією на українському ринку — від моніторингу ринку, виявлення підробок, розслідування каналів поставок і збуту до судового переслідування порушників. Ураховуючи, що діяльність із виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, введення до цивільного обороту, експорту, імпорту товарів, які містять незаконно використані об’єкти права інтелектуальної власності, є, здебільшого, злочинною діяльністю, яка переслідується в межах кримінального або адміністративного судочинства, ми співпрацюємо з правоохоронними органами та маємо великий практичний досвід досудового врегулювання спорів і судового переслідування порушників з метою припинення порушення прав інтелектуальної власності.