Гаряча лінія

Для зменшення рівня корупції та забезпечення доброчесності УРЯД поставив одним із пріоритетів вирішення проблеми великої кількості порушень прав інтелектуальної власності при імпорті товарів та недостатньої цифровізації та автоматизації діяльності митних органів

Правовласники вітають схвалення Урядом стратегічно важливого для України документа, а саме схвалення 4 березня 2023 року Рішенням Кабінету Міністрів України Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (ДАП) з виконання Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки.

ДАП передбачає понад 1700  заходів у 15 сферах для зменшення рівня корупції та забезпечення доброчесності. Зокрема, у судочинстві, обороні, правоохоронній діяльності, державному регулюванні економіки, митній справі та оподаткуванні, містобудуванні та управлінні земельними ресурсами, корпоративному управлінні державними підприємствами, освіті, охороні здоров’я, соціальному захисті тощо. Також серед пріоритетів – забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію та підвищення ефективності системи протидії їй.

Так, ДАП для підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції і формування та реалізації державної антикорупційної політики у пункті 2.3.1 констатує  наявність такої проблеми «недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці. Проблеми ефективного, прозорого та прогнозованого функціонування митних органів, його цифровізації та автоматизації, а також наявності корупціогенних факторів у законодавстві України з питань митної справи є предметом широкої уваги з боку як наукової, так і з боку експертної (фахової) та практичної спільноти. Зважаючи на основні публікації у цій сфері, доводиться констатувати, що діяльність Держмитслужби не відповідає її потенційній ефективності. Тому існує необхідність вдосконалення цієї діяльності з урахуванням принципів, на яких ґрунтується Антикорупційна стратегія на 2021 – 2025 роки.

Таке вдосконалення повинно відбуватися з урахуванням необхідності вирішення, зокрема, проблем «2. Велика кількість порушень прав інтелектуальної власності при імпорті товарів. 3.Недостатня цифровізація та автоматизація діяльності митних органів».

н1

Для вирішення цих проблем у 2/Додаток 2 до ДАП, серед Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки передбачено:

«2.3.1.2.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого:

1) визначено достатність висновку правовласника для підтвердження порушення прав інтелектуальної власності та складення протоколу про порушення митних правил, пов’язаних з переміщенням товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності;

2) поширено застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на випадки виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, та переміщуються поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю, шляхом недекларування тощо;

3) посилено адміністративну відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності;

4) включено правовласника до переліку осіб, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України».

Згідно із ДАП виконання зазначених заходів покладено на Мінфін і Держмитслужбу, яку повинні розробити проект змін у строк з березня по червень 2023 року та оприлюднити його на сайті для громадського обговорення. Липень –серпень — громадське обговорення законопроекту і прийняття його у листопаді 2023 року.

н2

Наступним етапом, встановленим  2/Додатком 2 до ДАП повинно стати  «2.3.1.2.5. Розроблення проекту наказу Мінфіну про внесення змін до Порядку застосування заходів щодо  сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами, затвердженого наказом Мінфіну від 9 червня 2020 р. № 281, та Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Мінфіну від 30 травня 2012 р. № 648, – у редакції наказу Мінфіну від 9 червня 2020 р. № 282, відповідно до яких:

1) зазначені нормативно-правові акти приведені у відповідність із змінами до Митного кодексу України, зазначеними у підпункті 2.3.1.2.1;

2) митному органу надано право на проведення консультації з правовласником під час митного огляду товарів;

3) запроваджено реагування на систематичність випадків, коли правовласники, підтверджуючи висновок митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, відмовляються (не мають наміру) від застосування до таких товарів заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності або інших дій, передбачених законодавством;

4) запроваджено виключно електронну форму інформаційної взаємодії між митними органами та правовласниками (подання заяв до митного реєстру об’єктів прав інтелектуальної власності, застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності)».

Проведення громадського обговорення проекту наказу, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію передбачено у строк 3-5 місяців з дня прийняття проекту закону змін до МКУ.

н3

Окрім того з березня 2023 року по лютий 2025 року Держмитслужба має завершити «розробку та введення в експлуатацію нових програмно-інформаційних комплексів, спрямованих, зокрема, на:

1) забезпечення можливості відстеження всього ланцюга дій, пов’язаних із застосуванням заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, як з боку митних органів, так і з боку правовласників;

2) прискорення взаємодії між митними органами та правовласниками через перехід до інформаційного обміну в електронній формі;

3) застосування стандартизованих підходів до фіксації всіх дій та рішень, пов’язаних із застосуванням заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, розширення переліку інформації, яка акумулюється у відповідних програмно-інформаційних комплексах, з метою розширення можливостей для аналізу, звітування, а також вдосконалення системи управління ризиками;

4) створення додаткових джерел інформації для використання митними органами під час здійснення заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності;

5) впровадження інтелектуальних систем аналізу ефективності роботи митних органів за напрямом сприяння захисту прав інтелектуальної власності та подальшого вдосконалення бізнес-процесів».

н4

Одним з ключових елементів ДАП є система індикаторів, яка дозволить у режимі реального часу здійснювати моніторинг і оцінку прогресу у досягнення стратегічних результатів, передбачених Антикорупційною стратегією.

Заплановані заходи мають здійснюватися відповідно до визначених чітких термінів, виконавців, очікуваних результатів та з фінансовими ресурсами, необхідними для їх виконання.

З проектом ДАП можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/08TLgmA  

Усі матеріали за темою:  https://cutt.ly/c8jqouF

« Повернутись до списку новин