Гаряча лінія

Друге фахове обговорення підтвердило — фахівці у сфері ІВ підтримують виважені зміни до патентного законодавства, які не завадять наявності на українському ринку інноваційних препаратів

7 травня в он-лайн форматі «Live journal. Знання заради майбутнього» відбулось друге фахове обговорення законодавчих змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», запропонованих законопроектом № 2259, які стосуються патентування лікарських засобів. Захід організовано відділенням розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

У більш ніж двох-годинному спілкуванні взяли участь близько 70 осіб. Серед спікерів обговорення:представники Укрпатенту Наталія Тарнавська, Федір Луценко, Олена Данилова на чолі з в.о. генерального директора Наталією Петровою, представники НДІ інтелектуальної власності НАПрН України на чолі з директором Оленою Орлюк тазаступником директора з експертної роботи Олександром Дорошенко, представник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Богдан Падучак, професор кафедри цивільного, господарського та фінансового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Віталій Пашков, директор з правового забезпечення ПАТ «ФАРМАК» Дмитро Таранчук та широке колофахівців у сфері інтелектуальної власності, серед яких Михайло Дубинський та Петро Боровик.

Від компанії «Пахаренко і партнери» участь в обговоренні взяла начальник патентного відділу Лариса Томачинська.

95431703_3206790082717421_3116434175557632000_n

95766283_2530786587133522_6054601528721801216_o

Всі учасники обговорення були одностайні у необхідності завершення інституційної реформи та створення єдиного органу інтелектуальної власності з усіма владними повноваженнями, пов’язаними з охороною прав на об’єкти промислової власності й авторського права.

Що стосується норм законопроекту № 2259 щодо набуття правової охорони, то фахівці-практики та експерти Укрпатенту наголосили, що підчас реформування патентного законодавства необхідно не допустити виключення з патентної охорони для нових форм та дозувань, і для використання за новим призначенням відомого лікарського засобу. Відповідність таких об’єктів критеріям патентоздатності: новизні, винахідницькому рівню та промисловій придатності, має перевіряти заклад експертизи — Укрпатент, який на сьогодні має необхідний та достатній експертний потенціал для проведення таких експертиз.

Представник «Пахаренко і партнери» також звернула увагу учасників обговорення на питання недоцільності внесення змін до частини 21 статті 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», пов’язаних із забороною зміни об’єкту винаходу, оскільки, якщо зміна об’єкта не виходить за межі першоподаних матеріалів, а саме опису винаходу та креслень, то таке обмеження заявника буде неправомірним та не відповідає міжнародним нормам встановленим Договором про патентну кооперацію (РСТ).

Учасники обговорення звернули особливу увагу на забезпечення можливості отримання патентної охорони на вдосконалення попередніх форм відомого з рівня технології лікарського засобу у майбутньому, бо це спонукає фармацевтичні компанії до інновацій у пошуку нових ліків (або показань до їх застосування) з підвищеною безпекою та/або ефективністю порівняно з існуючими, що у свою чергу надає можливість вибору для пацієнтів більш ефективних саме для них препаратів.

Головним підсумовуючим меседжем усіх фахових виступів стало твердження — вносити зміни до патентного законодавства треба виважено, щоб не допустити зазначених виключень з патентної охорони у вітчизняному законодавстві, які не відповідають чинним міжнародним нормам патентної охорони винаходів, оскільки їх ухвалення Верховною Радою України призведе до того, що вітчизняні вчені не зможуть захистити результати своїх наукових пошуків та розробок в галузі органічного синтезу нових матеріалів, а також нових модифікацій вже відомих матеріалів патентами, а вітчизняні виробники фармацевтичного продукту не зможуть одержати патентну охорону лікарських засобів, створених ними на основі відомих активних речовин.

Захід пройшов на високому фаховому та організаційному рівні, в тому числі завдяки професійним навичкам та мудрості постійного модератору заходів в он-лайн форматі «Live journal. Знання заради майбутнього», начальнику відділу навчальних програм та забезпечення просвітницьких заходів Укрпатенту Ользі Кулініч.

95641503_3206790196050743_8904811413407531008_n

« Повернутись до списку новин