Гаряча лінія

Проект закону щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні

02 листопада на розгляд до Верховної Ради України було подано проект Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Проектом передбачається запровадження низки заходів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні:

1) спеціальний режим оподаткування резидентів Дія Сіті відповідно до податкового законодавства;

2) спеціальний режим оподаткування винагороди, яка сплачується резидентами Дія Сіті особам, чию працю вони використовують,  відповідно до податкового законодавства;

3) можливість обрання контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами Дія Сіті та їх працівниками;

4) особлива форма найму резидентами Дія Сіті фізичних осіб (гіг-контракт), що поєднує соціальні гарантії працівників та гнучкість цивільно-правових відносин, але не виключає найм резидентами Дія Сіті фізичних осіб – підприємців та працівників за трудовим договором (контрактом);

5) регулювання договорів з негативними зобов’язаннями (про нерозголошення, не переманювання, не конкуренцію), що забезпечує баланс інтересів талановитих фахівців та резидентів Дія Сіті, котрі інвестують в накопичення знань та досвіду;

5) елементи системи загального (англійського) права, які забезпечують гнучкі інструменти залучення фінансування резидентами Дія Сіті;

6) необхідність попереднього погодження кримінально-процесуальних дій щодо резидентів Дія Сіті та їх керівництва з прокурором не нижче рівня прокурора області;

7)  необхідність попереднього погодження заходів державного нагляду (контролю) щодо резидентів Дія Сіті з керівником або заступником керівника відповідного центрального органу виконавчої влади;

8) державні гарантії непогіршення законодавчого регулювання для інвесторів на час дії правового режиму Дія Сіті;

9) створення самоврядної організації резидентів Дія Сіті, покликаної об’єднати їх зусилля, в тому числі, для розвитку освіти та просування еко-системи Дія Сіті в Укрїні та за її межами;

10) можливість покласти функції директора компанії на іншу юридичну особу, що дозволить іноземним інвесторам наймати професійні управлінські компанії та покласти на них підвищену відповідальність;

11) визнання пропозиції укласти договір, опублікованої в мережі Інтернет, офертою, а кліку – акцептом, незалежно від наявності аналогів власноручного підпису;

12) усунення законодавчих прогалин та колізій щодо розподілу прав на службові твори та твори за замовленням.

Пропоновані зміни до Цивільного кодексу та Закону про АП:

1) Майнові права на комп’ютерні програми та бази даних, створені як службові твори, належать роботодавцю, якщо інше не передбачено договором (гармонізуємо з директивами ЄС);

2) Договір про розподіл майнових прав на службові твори цивільно-правовий, а не трудовий, що дасть більше гнучкості у визначенні його умов;

3) Якщо відповідно до закону (та інше не встановлено договором) або згідно з договором, роботодавцю / замовнику належать майнові права на службовий твір / твір за замовленням, то відповідні права виникають у автора і автоматично (без будь-яких дій з боку автора) переходять до роботодавця / замовника в момент, наступний за моментом виникнення цих прав;

4) За домовленістю сторін, авторська винагорода за створення службового твору і відступлення прав на нього може бути включена до заробітної плати, якщо створення такого виду службових творів прямо передбачено трудовим договором автора.

Проект документу, пояснювальна записка та порівняльна таблиця за посиланням: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70298

 

 

« Повернутись до списку новин