Гаряча лінія

Рекомендація Європейської Комісії щодо IPR в Україні

2 лютого 2023 року, Європейська Комісія оприлюднила аналітичні звіти, в яких було оцінено спроможність України, Республіки Молдова та Грузії взяти на себе зобов’язання, передбачені перспективою членства в Європейському Союзі. У звітах міститься детальний аналіз сучасного стану зазначених країн щодо узгодження їх законодавства з нормативно-правовою базою ЄС (acquis) – комплексом загальних прав і обов’язків Європейського Союзу. Звіти доповнюють Висновки щодо заявок від трьох держав на членство в ЄС, ухвалені Європейською Комісією в червні 2022 року. Європейська Рада надала європейську перспективу трьом країнам і статус кандидатів для України та Молдови відповідно до Висновків з визначенням ряду пріоритетних заходів, які необхідно здійснити в цьому контексті.

У своїх звітах Єврокомісія оцінювала рівень наближення законодавства вищезгаданих держав до нормативно-правової бази ЄС (acquis) на основі анкетування трьох країн-кандидатів, а також відповідної інформації, отриманої в рамках інтенсивного діалогу, який проводився протягом багатьох років у рамках Угоди про асоціацію, включно з Угодою про поглиблені й всеохоплюючі зони вільної торгівлі (УА/ПВЗВТ), для оцінки їх виконання. Всіх трьох претендентів оцінювали на основі однакових критеріїв та їхніх власних здобутків.

Аналітичні звіти містять поточний огляд ситуації на предмет спроможності трьох держав виконувати зобов’язання щодо членства в ЄС. Звіти пропонують цінні настанови стосовно подальшої роботи за різними розділами європейського законодавства (acquis) та містять сумарний підсумок сказаного за розділами.

Зокрема, у такому підсумку за розділом 7 Право інтелектуальної власності зазначається таке.

Загалом, узгодження законодавства з права інтелектуальної власності України  з нормативно-правовою базою ЄС знаходиться на ранній стадії підготовки. Україна повинна продовжувати приведення свого законодавства у відповідність до права ЄС і, зокрема, покращити результати його правозастосування у цій сфері. Необхідно посилити боротьбу з контрафактною продукцією в усіх правоохоронних органах. Україні слід скористатися перевагами співпраці з Відомствоv з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO)  для зміцнення інституційної спроможності та кращого захисту прав інтелектуальної власності.

 Analytical report horizontal_0

https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_uk?s=232

« Повернутись до списку новин