Гаряча лінія

Щодо змін українського законодавства стосовно реєстрації сортів рослин, зареєстрованих в ЄС та/або США

Наприкінці листопада 2022 року був прийнятий закон щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу (далі — Закон). Більшість норм цього закону набирають чинності з 10.06.2023 року.

У відповідності до Закону встановлюються суттєві зміни норм правового регулювання процедур державної реєстрації сортів рослин та обігу насіння і садивного матеріалу згідно Директив та Регламентів Європейського Союзу, Міжнародної конвенції з охорони прав нових сортів рослин (УПОВ), з урахуванням принципів правової охорони сортів та контролю обігу насіння і садивного матеріалу в США.

Зокрема Законом вносяться зміни до Законів України «Про охорону прав на сорти рослин» (далі – Закон про сорти), «Про насіння і садивний матеріал».

Згідно Закону державна реєстрація в Україні сортів, зареєстрованих в державах – членах Європейського Союзу та/або Сполучених Штатів Америки, набувається в Україні шляхом подання заявки на сорт, розгляду заявки (перевірки відповідності формальним вимогам) та державної реєстрації сорту. На вимогу заявника кваліфікаційна експертиза такого сорту не здійснюється, хоча така кваліфікаційна експертиза є обов’язковою для всіх інших сортів, не зареєстрованих в ЄС або в США (ч.3 ст. 12 Закону про сорти). Таким чином, проведення кваліфікаційної експертизи, а саме встановлення новизни сорту і права заявника на його державну реєстрацію не передбачено Законом. При цьому, визначені вимоги до Заявки на сорт згідно Закону про сорти, а також процедури розгляду заявки залишаються незмінними для будь-яких умов державної реєстрації сортів.

сорта

Отже згідно нових норм Закону про сорти встановлюються окремі умови для державної реєстрації сортів, які зареєстровані в країнах ЄС та/або США. Відомості, що підтверджують реєстрацію сорту в ЄС та/або США (відомості загального переліку (каталогу) сортів ЄС та/або відомості UPOV) Компетентний орган (український реєстратор) отримує самостійно, тобто додаткове підтвердження заявником не вимагається. Рішення Компетентного органу (українського реєстратора) про державну реєстрацію сорту, в тому числі його придатність на поширення, буде прийматися на підставі інформації, наданої заявником, без висівання зразку насіннєвого матеріалу, перевірок і запитів на додаткову інформацію від власника майнових прав інтелектуальної власності в ЄС та/або в США на відповідні сорти рослин чи від відповідних органів реєстрації.

Окрім того, змінами до Закону про сорти передбачено, що у разі відповідності заявленого сорту вимогам закону, за умови наявності висновку про ухвалену назву сорту та сплати відповідного збору та/або державного мита, і якщо на вимогу заявника кваліфікаційна експертиза не проводилася, то у 15-денний строк з дня надсилання повідомлення про позитивні результати розгляду заявки Компетентний орган приймає рішення про державну реєстрацію заявленого сорту, зареєстрованого в ЄС та/або США.

Згідно прийнятих законодавчих змін Закону про сорти для власників прав інтелектуальної власності на сорти рослин в ЄС та/або в США не передбачено норм, які дозволять запобігти можливому порушенню їх прав у процесі реєстрації таких сортів в Україні. Однак у випадках неправомірної реєстрації власники прав зможуть припиняти такі порушення через судові засоби захисту.

Патентно-правова фірма Пахаренко і партнер

« Повернутись до списку новин