Гаряча лінія

УКРНОІВІ стосовно державної реєстрації авторського права

З набранням чинності 08 листопада 2022 року розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності», – державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі – УКРНОІВІ) виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ).

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема:

→ приймання і розгляд в електронній та/або паперовій формі заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію в електронній та/або паперовій формі договорів, що стосуються прав авторів на твори, здійснення їх реєстрації в електронній та/або паперовій формі;

→ ведення в електронній формі Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

→ ведення в електронній формі Державного реєстру договорів, що стосуються права автора на твір;

→ видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір в електронній та/або паперовій формі;

→ здійснення публікацій в офіційному електронному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав.

У зв’язку з зазначеним, організація роботи в УКРНОІВІ стосовно державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, на час дії воєнного стану та до створення  електронної системи взаємодії із заявниками для подачі документів в електронній формі на державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється наступним чином.

Щодо подання документів на державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

До створення  електронної системи взаємодії із заявниками для подачі документів на державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, подання документів до УКРНОІВІ здійснюється:

у паперовій формі:

- засобами поштового зв’язку за адресою УКРНОІВІ – вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601,

- через поштову скриньку безпосередньо за адресою УКРНОІВІ – вул. Глазунова, 1, м. Київ;

в електронній формі:

на електронну адресу УКРНОІВІ: copyright@nipo.gov.ua

Заявник самостійно вибирає форму документів та спосіб їх подання. Заявки подаються до УКРНОІВІ одним із перерахованих способів. Якщо заявку подано різними способами, приймається заявка, яка надійшла раніше. Інша заявка залишається без опрацювання.

Приймання заявок та договорів

1. Приймання заявок на державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, які надходять на електронну адресу УКРНОІВІ: copyright@nipo.gov.ua, здійснюється виключно у разі застосування кваліфікованого електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг.

Заявки, які не містять кваліфікованого електронного підпису залишаються без опрацювання.

Формати документів

1.1. Документи заявок про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, подаються у таких форматах:

Заяви про реєстрацію авторського права на твір і договорів, які стосуються права автора на твір, договори про розподіл майнових прав на службовий твір, документи, що підтверджують трудові відносини, примірники договорів, які подаються на державну реєстрацію, акти до договорів, довіреності, документи про сплату зборів, клопотання та інші документи, що підтверджують виключне майнове право на твір,  подаються у форматі pdf.

Примірники творів, які подаються у складі заявок про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, подаються у таких форматах:

1) літературні письмові твори – pdf;

2) усні твори – в форматі – pdf, якщо твір відображено в текстовому документі, або – mp3, якщо твір відображено у вигляді звукозапису, або –  mkv, якщо твір відображено у вигляді відеозапису;

3) комп’ютерні програми – pdf;

4) музичні твори з текстом і без тексту – в форматі – pdf, якщо твір відображено в нотному записі та/або текст в текстовому документі, або – mp3 та pdf, якщо твір відображено у вигляді звукозапису та текст музичного твору в текстовому документі;

5) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки, – pdf, якщо твір відображено в текстовому документі, або – mkv, якщо твір відображено у вигляді відеозапису;

6) аудіовізуальні твори – в форматі – mkv;

7) твори образотворчого мистецтва (живопису) – в форматі – jpeg, pdf, tiff;

8) твори архітектури, містобудування або садово-паркового мистецтва – в форматі – jpeg, pdf, tiff;

9) фотографічні твори або твори, виконані способом, подібним до фотографії – в форматі – jpeg, pdf, tiff;

10) зображення твору ужиткового мистецтва, твору декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірного виробу, іншого твору художнього промислу – jpeg, pdf, tiff;

11) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури або інших сфер діяльності – в форматі – jpeg, pdf, tiff;

12) сценічні обробки літературного письмового твору і обробки фольклору, придатні для сценічного показу – в форматі – pdf, якщо твір відображено в текстовому документі, або – mkv, якщо твір відображено у вигляді відеозапису;

13) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами українських та іноземних аудіовізуальних творів – в форматі – pdf, якщо твір відображено в текстовому документі, або – mp3, якщо твір відображено у вигляді звукозапису.

Обов’язковість кваліфікованого електронного підпису

1.2. Заяви на реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір, договори про розподіл майнових прав на службовий твір, документи, що підтверджують трудові відносини, примірники договорів, які подаються на державну реєстрацію, акти до договорів, довіреності, клопотання та інші документи, що підтверджують виключне майнове право на твір, приймаються лише у разі застосування кваліфікованого електронного підпису.

Якщо у заяві про реєстрацію авторського права на твір зазначено кілька авторів твору, заяву із застосуванням кваліфікованого електронного підпису підписує один із співавторів за наявності відповідної довіреності від інших співавторів.

Якщо заявка на державну реєстрацію авторського права на твір або на державну реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, містить договір про розподіл майнових прав на службовий твір, документи, що підтверджують трудові відносини, примірник договору, який подається на державну реєстрацію, акти до договорів, інші документи, що підтверджують виключне майнове право на твір, що підписані у паперовій формі, такі документи подаються у форматі pdf та засвідчуються кваліфікованим електронним підписом заявника або кваліфікованим електронним підписом довіреної особи, за умови, що право на засвідчення таких документів визначено у довіреності.

Якщо заявка на державну реєстрацію авторського права на твір або на державну реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, містить договір про розподіл майнових прав на службовий твір, документи, що підтверджують трудові відносини, примірник договору, який подається на державну реєстрацію, акти до договорів, інші документи, що підтверджують виключне майнове право на твір, що підписані кваліфікованим електронним підписом, такі документи подаються до УКРНОІВІ без додаткового засвідчення, але з обов’язковим застосуванням кваліфікованих електронних підписів.

Підписання заявок кваліфікованим електронним підписом можна здійснювати через вебсайт czo.gov.ua.

 Комплектність документів

1.3. Документи заявки на державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, надсилаються на електронну адресу комплектно одним відправленням.

Документи, які містяться в одному відправленні електронної пошти, мають стосуватися однієї конкретної заявки.

Відправлення електронної пошти, які містять неповний комплект документів заявки не опрацьовуються.

Документи заявки та примірник твору до неї в одному відправленні електронної пошти не повинні перевищувати загальний розмір 250 МБ.

У разі, якщо примірник твору перевищує 250 МБ, допускається відправляти заявку кількома відправленнями із зазначенням реквізитів заявки, додаючи до кожного з них одну з частин примірника твору, розбитого на частини ZIP-архіву.

Тема електронного повідомлення

1.4. При поданні заявки на реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, у темі електронного повідомлення обов’язково має бути зазначено:

- вид державної реєстрації (авторське право на твір; авторське право на службовий твір; договір про передачу права на використання твору; договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір),

- ПІБ автора/першого автора.

1.5. Заявки про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, приймаються до розгляду після отримання УКРНОІВІ всіх правильно оформлених документів заявки та підтвердження зарахування коштів від сплати зборів до Державного бюджету.

Приймання документів щодо ведення державних реєстрів та відсутніх та (або) правильно оформлених документів заявки

Приймання вторинної документації

2.1. Приймання вторинної документації щодо заявок про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється на електронну адресу УКРНОІВІ: copyright@nipo.gov.ua, виключно із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

2.2. Надсилання відсутніх та (або) правильно оформлених документів заявок здійснюється разом із супровідним листом, в якому обов’язково зазначаються номер та дата заявки про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір.

2.3. При поданні відсутніх та (або) правильно оформлених документів заявок у повідомленні відправлення електронної пошти обов’язково мають бути зазначені тема листа/клопотання та номер заявки про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір.

Клопотання про внесення змін та видачу дубліката

2.4. Клопотання про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, клопотання про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір здійснюється на електронну адресу УКРНОІВІ: copyright@nipo.gov.ua, із зазначенням номера заявки, номера державної реєстрації, та, виключно, із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

 Надсилання документів УКРНОІВІ

3. Надсилання документів УКРНОІВІ щодо державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

3.1. Документи, пов’язані з діловодством за заявками та державною реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, надсилатимуться УКРНОІВІ на адресу для листування, зазначену у заяві про реєстрацію авторського права на твір/заяві про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір.

3.2. За клопотанням заявника, УКРНОІВІ надсилає ідентифікатори, за якими заявники зможуть отримати оригінали електронних свідоцтв про реєстрацію авторського права і рішень про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, в Спеціальній інформаційній системі УКРНОІВІ.

ukrpatent.org/uk/articles/copyright-podannia-elektronnykh-dokumentiv

« Повернутись до списку новин