Гаряча лінія

До ВР подано законопроект про зміни до закону про судоустрій і статус суддів і низки законів про діяльність ВС й органів суддівського самоврядування

22 червня 2020 року Президент України подав до Верховної Ради України проект закону №3711 про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування.

Метою законопроекту є приведення положень законодавства України у відповідність із рішеннями Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 та від 11 березня 2020 року № 4-р/2020, а також удосконалення процедури формування та діяльності органів суддівського врядування.

Законопроектом визначається порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – одного з ключових органів суддівського врядування. Так, новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (16 членів) буде призначено Вищою радою правосуддя за результатами відкритого конкурсу, в якому зможуть взяти участь правники, які мають відповідний стаж професійної діяльності. Добір здійснюватиметься конкурсною комісією у складі представників суддівського корпусу та міжнародних експертів. Зокрема, пропонується, щоб до складу комісії входили три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, та три особи з числа міжнародних експертів, визначені Вищою радою правосуддя на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які надають Україні міжнародну технічну допомогу чи провадять свою діяльність у сфері юстиції та/або у сфері судової влади, та/або у сфері запобігання і протидії корупції. Такий підхід забезпечить пропорційне представництво суддів та долучення міжнародних експертів до участі у процесі конкурсу, що сприятиме підвищенню довіри до нього. Проектом передбачається, що у випадку, якщо суб’єкти формування конкурсної комісії у визначений законом строк не запропонують кандидатури до складу цієї комісії, то такі кандидатури запропонує Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Також встановлюються чіткі строки внесення пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії, її формування, визначаються вимоги до кандидатів до складу цієї комісії, права та обов’язки її членів.

Законопроектом пропонується виключити статтю 28-1 Закону України “Про Вищу раду правосуддя” щодо створення та діяльності Комісії з питань доброчесності та етики. Ця пропозиція враховує правову позицію Конституційного Суду України, відповідно до якої “орган, установу, утворені при конституційному органі, закон не може наділяти контрольною функцією щодо цього конституційного органу” (Рішення від 11 березня 2020 року № 4-р/2020).

Законопроектом пропонується виключити із Закону України “Про судоустрій і статус суддів” положення щодо встановлення максимальної кількості суддів Верховного Суду. Натомість пропонується встановити загальне правило для визначення кількості суддів у суді, за яким ця функція покладається на Вищу раду правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України. Проектом вилучаються з Закону № 193–ІХ відповідні положення щодо порядку проведення відбору суддів до касаційних судів у складі Верховного Суду, пов’язаного зі скороченням кількості суддів Верховного Суду.

Також законопроектом з урахуванням позиції Конституційного Суду України змінюються процедури здійснення дисциплінарного провадження щодо судді.

З метою забезпечення першочергових заходів із реформи органів прокуратури законопроектом також пропонуються відповідні зміни, пов’язані зі зміною назв регіональних прокуратур на обласні прокуратури.

Текст законопроекту та супровідні документи за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69228

« Повернутись до списку новин