Гаряча лінія

EasyBusiness розробив ряд рекомендацій для Уряду

5 вересня 2018 року EasyBusiness опублікував звіт «Інтеграція українського МСБ в ланцюги доданої вартості ЄС»:  https://issuu.com/easybusinessua/docs/

В EasyBusiness поставили запитання, в першу чергу, як Україні посісти третє місце в Європі за рівнем інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу (МСБ) та надали для цього практичні рекомендації Уряду України.

В EasyBusiness зазначили, що, наразі, на жаль, використання бізнес-стратегій інтернаціоналізації є мало поширеним серед українського малого та середнього бізнесу у порівнянні з українськими великими підприємствами та МСБ країн Європи. Зважаючи на важливу економічну та соціальну роль МСБ в Україні, забезпечення рівного доступу до можливостей інтернаціоналізації здатне створити необхідні передумови для економічного зростання України.

Також у звіті йдеться про те, що важливий вплив на  інтернаціоналізацію малого та середнього бізнесу становлять регуляторне середовище та нерегуляторні фактори.

Поміж усього, зазначено, що за останні роки в Україні було здійснено ряд реформ, що покращили регулювання діяльності МСБ. Проте за даними опитування бізнесу, останні досить часто зустрічаються з проблемами щодо проходження дозвільних процедур, митниці, адміністрування ПДВ, здійснення міжнародних платежів та захистом прав на інтелектуальну власність і авторське право.

aHR0cHM6Ly9nYWxsZXJ5Lm1haWxjaGltcC5jb20vM2Y3ODRkNDZjZjQ0NGUyZTZlNDA1M2E4YS9pbWFnZXMvN2YyNGQ4YWItYjJiMy00NjM3LTljMTktYTYwMzliMjAyZDQ4LnBuZw

Щодо нерегуляторного середовища, то починаючи з 2013 року було започатковано велику кількість ініціатив, метою яких є стимулювання розвитку малих та середніх підприємств та подолання бар’єрів, що негативно впливають на можливості цього розвитку.

Більшість програм були створені у тісній співпраці між міжнародними інституціями, урядом України та громадянським суспільством. Разом з тим, важливим залишається питання поінформованості українських підприємців щодо можливостей використання вищезгаданих програм з метою підвищення ефективності ведення підприємницької діяльності та отримання ресурсів, необхідних для розвитку бізнесу.

В EasyBusiness відмітили, що для надання рекомендацій уряду України з приводу покращення середовища функціонування МСБ та сприяння його подальшому розвитку та інтернаціоналізації було проаналізовано кращі міжнародні практики. В обраних країнах був зроблений огляд регуляторного середовища за п’ятьма ключовим напрямками, пов’язаними із інтернаціоналізацією МСБ. Крім того, було проаналізовано ініціативи, що були впроваджені в цих країнах для стимулювання розвитку МСБ, за трьома напрямками.

У результаті було сформовано рекомендації та оцінено їх економічний ефект. Для оцінки економічного ефекту запропонованих рекомендацій було розроблено багаторівневу методологію. Так, із метою розуміння статусу кво було обраховано Індекс інтернаціоналізації України у 2015 році. Додатково, отриманий показник було порівняно із значеннями до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Показники інтернаціоналізації України було порівняно із результатами 27 європейських країн у 2015 році.

В EasyBusiness впевнені, що внаслідок впровадження запропонованих рекомендацій очікується зростання показників інтернаціоналізації України від 0.45 балів у 2015 році до 0.73 балів у 2020 році, де 1 є максимальний рівнем інтернаціоналізації МСБ, а 0 – мінімальним. Отриманий результат дозволить піднятися Україні на третє місце серед країн Європи за сприятливістю середовища для інтернаціоналізації МСБ.

 aHR0cHM6Ly9nYWxsZXJ5Lm1haWxjaGltcC5jb20vM2Y3ODRkNDZjZjQ0NGUyZTZlNDA1M2E4YS9pbWFnZXMvOTg5NWIwNWEtNjJjMS00ZGFmLTk1NjAtNTQyOWQyNzlmYmFlLnBuZw

Інформаційно:

EasyBusiness – це неприбутковий аналітичний центр, заснований радниками Міністра Економіки з питань дерегуляції в 2014 році та зорієнтований на покращення свободи ведення бізнесу. Більше інформації на сайті: http://www.easybusiness.in.ua/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/#pll_switcher/

« Повернутись до списку новин