Гаряча лінія

Експертизу заявок на ТМ удосконалено!

Як відповідь на лист-звернення президента Всеукраїнської асоціації патентних повірених (ВАПП) Василя Краснікова до Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВУ) щодо можливості скасування існуючого підходу до попередньої відмови в реєстрації знака за заявкою при анулюванні більш раннього знака через його невикористання 9 грудня 2015 року відбувся круглий стіл за участю представників ДСІВУ, Укрпатенту, патентних повірених, суддів, юристів, адвокатів, науковців та ін. В роботі цього заходу активну участь взяли фахівці компанії «Пахаренко і партнери». За результатами обговорення було вирішено вдосконалити організацію проведення експертизи заявок на знаки для товарів та послуг і виробити єдині підходи до її проведення.

На виконання цього рішення Укрпатентом виданий наказ від 22 січня 2016 року № 08 «Про вдосконалення проведення експертизи заявок на знаки для товарів та послуг», яким скасовується розпорядження Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 11.03.2002 № 11 та вносяться зміни до пункту 7.1 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, шляхом заміни абзацу третього двома абзацами такого змісту:

«Відповідність певного знака умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки на видачу свідоцтва на знак (дату міжнародної реєстрації знака), або на дату пріоритету, якщо такий заявлено.

При цьому слід ураховувати на користь реєстрації знака обставини, що правомірно склалися після дати подання заявки на видачу свідоцтва на знак (дати міжнародної реєстрації знака), або дати пріоритету, якщо такий заявлено, а саме відомості про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва України на знак для товарів і послуг (міжнародної реєстрації знака) за рішенням суду, яке набрало законної сили і відомості про що внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (направлені до Міжнародного бюро ВОІВ), та відомості про передачу заявнику права на протиставлений знак, зареєстровані в установленому порядку».

Детальніше з наказом та оновленими Методичними рекомендаціями можна ознайомитись на сайті Укрпатенту

« Повернутись до списку новин