Гаряча лінія

Комітет ВРУ з питань науки і освіти розглянув урядовий законопроект №9385

09 квітня 2019 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (Комітет) одним із питань, яке було розглянуто — питання урядового законопроекту №9385 від 10.12.2018 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності”. Про це йдеться на офіційному сайті Комітету.

Відповідно до пояснювальної записки метою законопроекту є «узгодження положень законодавства України у сфері охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і торговельні марки з правом Європейського Союзу, та імплементація відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони. Проект закону спрямований на «створення оптимальної, якісної та ефективної державної системи правової охорони інтелектуальної власності, здатної сформувати, реалізувати прозору публічну модель подолання існуючих викликів та ризиків і запропонувати дієві інструменти сфери інтелектуальної власності як стимули для розвитку споріднених економічних та суспільних чинників».

Для досягнення поставленої мети законопроектом пропонується внести зміни до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Проектом Закону запропоновані , зокрема, наступні новації.

Щодо охорони прав прав на промислові зразки:

пропонується закріпити норми про можливість подання заявки в електронній формі, додаткові критерії охороноздатності, передбачено правову охорону незареєстрованих промислових зразків, пропонується закріпити строк чинності прав не більше 25 років (наразі 15), зміну виду охоронного документа з патенту на свідоцтво і можливість досудового скасування свідоцтва в Апеляційній палаті. Остання новела є одним із механізмів у боротьбі з “патентним тролінгом” – зловживанням недобросовісними особами правами на промислові зразки, які не є новими, і здебільшого має місце на митному кордоні. Для боротьби з цим негативним явищем, а також з метою його попередження в майбутньому законопроектом пропонується додатковий адміністративний спосіб анулювання реєстрації, так званий механізм “post-grand opposition”, визнання недійсним свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті Мінекономрозвитку.

Щодо охорони прав на знаки для товарів і послуг”:

пропонується запровадити можливість подання заявки на реєстрацію торговельної марки в електронній формі, уточнити підстави для відмов реєстрації або визнання недійсною реєстрацію торговельної марки, реєстрацію колективної торгівельної марки і також уточнений порядок надання правової охорони за міжнародною реєстрацією за мадридською системою. Також пропонується посилити санкції за порушення прав на торговельні марки.

Щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі:

пропонується розширити перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона; уточнити порядок надання додаткової охорони прав на винаходи; передбачити можливість подання заявок в електронній формі, надати право будь-якій особі подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід, розширити перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі), передбачити можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку (“post-grant opposition”).

Слід зазначити, що переважна більшість положень проекту Закону дублює відповідні положення проектів законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстр. № 5699 від 23.01.2018 року) та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей” (реєстр. № 7538 від 20.03.2018 року), які не були прийняті Верховною Радою України 04.09.2018 року, та проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня охорони і захисту прав інтелектуальної (промислової) власності та удосконалення державного управління сферою інтелектуальної власності” (реєстр. № 9088 від 17.09.2018 р.).

Проект Закону 9385 містить низку суттєвих недоліків, на які Комітет звертав увагу при розгляді попередніх законопроектів (5699, 7538, 9088).

Зважаючи на те, що надані у експертних висновках зауваження і пропозиції Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, Комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України, Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної фіскальної служби України, Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Фармацевтичної фірми «Дарниця», Громадської спілки «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє», НДІ Інтелектуальної власності Національної академії правових наук України до проекту Закону можуть бути враховані або частково враховані при підготовці законопроекту до другого читання, Комітет одностайно вирішив рекомендувати Верховній Раді України зазначений проект Закону, поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанніприйняти за основу.

За інформацією стрічки новин Комітету:  http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75311.html

 

 

« Повернутись до списку новин