Гаряча лінія

МЕРТ: Проект ЗУ “Про визнання таким, що втратив чинність, ЗУ “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних” та внесення змін до деяких законодавчих актів України”

10 грудня 2018 року Департамент інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на офіційному веб-сайті у рубриці «Документи» розмістив Проект Закону України “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних” та внесення змін до деяких законодавчих актів України”:

Проект Закону України “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних” та внесення змін до деяких законодавчих актів України”;

Порівняльна таблиця до проекту Закону України “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних” та внесення змін до деяких законодавчих актів України”;

Прогноз впливу реалізації проекту Закону України “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних” та внесення змін до деяких законодавчих актів України”;

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних” та внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що метою прийняття цього проекту Закону є скасування системи маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, оскільки ця система виявилася неефективною, а також виправлення технічних помилок та доопрацювання окремих положень Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”.

За інформацією веб-сайту Мінекономрозвитку: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b10994cf-ba76-4a91-a4f4-4ed3f0d87aca&title=ProektZakonuUkrainiproViznanniaTakim-SchoVtrativChinnist-ZakonuUkrainiproRozpovsiudzhenniaPrimirnikivAudiovizualnikhTvoriv-Fonogram-Videogram-KompiuternikhProgram-BazDanikhTaVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkraini

« Повернутись до списку новин