Гаряча лінія

На обговорені проект наказу «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення»

Департамент розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономіки 30 червня 2020 розмістив на офіційному веб-сайті в рубриці «Документи» Обговорення проектів документів» проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення».

Метою прийняття вищезазначеного наказу є удосконалення системи правової охорони інтелектуальної власності в частині надання правової охорони географічним зазначенням, зокрема, регулювання відносин, пов’язаних із складанням, поданням та проведенням експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення, та забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції щодо узгодження процедур надання правової охорони географічним зазначенням із правом Європейського Союзу відповідно до частини другої «Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності» глави 9 розділу IV «Торгівля та пов’язані з торгівлею питання» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Україною 16 вересня 2014 року.

Проект наказу формалізує відносини щодо складання та подання заявки на реєстрацію географічного зазначення, визначає вимоги до складання заяви про реєстрацію географічного зазначення та документів, що до неї додаються, а саме специфікації товару та єдиного документа, спрощує процедуру складання та подання заявки,  а також листування за заявкою в процесі експертизи заявки завдяки введенню електронного діловодства за заявками, врегульовує питання експертизи заявки, зокрема, перевірки заявки на відповідність формальним вимогам та відповідності заявленого найменування умовам надання правової охорони, публікації заявки, встановлює порядок розгляду заперечення будь-якої особи проти заявки щодо невідповідності заявленого географічного зазначення умовам надання правової охорони, врегульовує процедуру проведення консультацій між заявником і особою, яка подала заперечення, прийняття відповідного рішення за заявкою.

Проект наказу та додаткові матеріали за посиланням:

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5abcafc8-8f1a-4b3d-95e1-2f901267b98b&title=ProektNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaPravilSkladannia-PodanniaTaProvedenniaEkspertiziZaiavkiNaRestratsiiuGeografichnogoZaznachennia

 

« Повернутись до списку новин