Гаряча лінія

Новий законопроект щодо ПІВ № 2659

До Верховної Ради України (ВРУ) 20.12.2019 було подано новий проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності», реєстраційний №2659. Наразі документ опрацьовується у Комітеті з питань економічного розвитку ВРУ.

Ініціаторами законопроекту є народні депутати IX скликання:

Калаур Іван Романович;

Ватрас Володимир Антонович;

Стефанчук Микола Олексійович;

Стефанчук Руслан Олексійович;

Ковальов Артем Володимирович;

Мережко Олександр Олександрович;

Касай Геннадій Олександрович.

Як йдеться у пояснювальній записці до документу, незважаючи на існування в Україні розгалуженої системи законодавства про інтелектуальну власність, ефективність правового регулювання у цій сфері залишається доволі низькою, що обумовлено низкою проблем, серед яких варто виділити такі:

1) неузгодженість положень окремих актів законодавства між собою;

2) невідповідність законодавства запитам сучасного суспільства;

3) необхідність гармонізації законодавства України про інтелектуальну власність із правом Європейського Союзу.

Означені проблеми не можуть бути вирішені окремо одна від одної шляхом внесення «точкових» змін до законодавства, які стосуються лише певного інституту права інтелектуальної власності або ж вузького кола питань у зазначеній сфері. Очевидно, що вирішення цих проблем потребує системного підходу і повинно ґрунтуватися на серйозній концептуальній основі. У цьому відношенні слід підкреслити, що поданий проект закону підготовлений доцентом кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидатом юридичних наук Якубівським Ігорем Євгеновичем за результатами підготовленого ним дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, у якому здійснено системний теоретичний аналіз механізму цивільно-правового регулювання набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні.

Згідно постанови ВРУ законопроект включено до порядку денного третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання (№ 485-IX, від 4 лютого 2020 року).

Текст законопроекту та супровідні документи за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67749

 

« Повернутись до списку новин