Гаряча лінія

Охорона прав ІВ в умовах Brexit

На офіційному сайті ДП “Український інститут інтелектуальної власності” ( далі – Укрпатент) розміщено інформаційне повідомлення щодо охорони прав ІВ в умовах Brexit.

У ньому йдеться про те, що з 1 лютого 2020 року набула чинності Угода між Європейським Союзом (далі – ЄС), Європейським співтовариством з атомної енергії (далі – Євроатом) та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії (далі – Сполучене Королівство), укладена 24 січня 2020 року відповідно до пункту 2 статті 50 Договору про Європейський Союз, яка визначає порядок виходу Сполученого Королівства з ЄС та Євроатому (далі – Угода про вихід).

Угодою про вихід передбачено перехідний період з 1 лютого 2020 року до 31 грудня 2020 року, протягом якого Сполучене Королівство розглядатиметься як держава-член ЄС та Євроатому для цілей застосування міжнародних договорів, укладених ЄС (або Євроатомом) або державами-членами, що діяли від імені ЄС (або Євроатому), або ЄС (або Євроатомом) та його державами-членами спільно.

У зв’язку з цим, Уряд Сполученого Королівства проінформував Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – Міжнародне бюро ВОІВ) про заходи, які будуть вжиті для збереження на території Сполученого Королівства після спливу перехідного періоду прав власників міжнародних реєстрацій, які отримали правову охорону промислових зразків та торговельних марок в Європейському Союзі до закінчення перехідного періоду, а також прав заявників за міжнародними заявками, які мають територіальне поширення на Європейський Союз.

Інформація про правові наслідки закінчення перехідного періоду для користувачів Мадридської системи міжнародної реєстрації торговельних марок та Гаазької системи міжнародної реєстрації промислових зразків оприлюднена відповідно у інформаційних повідомленнях ВОІВ № 54/2020 від 23.07.2020 (https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_54.pdf) та № 31/2020 від 28.07.2020 (https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2020/hague_2020_31.pdf):

Наслідки закінчення перехідного періоду для міжнародних заявок і реєстрацій, здійснених за Мадридською системою міжнародної реєстрації торговельних марок

Після закінчення перехідного періоду для кожної торговельної марки за міжнародною реєстрацією, яка отримала правову охорону в Європейському Союзі до 1 січня 2021 року, буде створена аналогічна торговельна марка Сполученого Королівства, яка буде внесена до Реєстру Сполученого Королівства. Якщо правова охорона є результатом декількох зазначень Європейського Союзу в одній міжнародній реєстрації, наприклад, зазначення, зробленого в міжнародній заявці, і наступного зазначення, аналогічна торговельна марка Сполученого Королівства буде створена окремо для кожного зазначення. Ці новостворені аналогічні торговельні марки Сполученого Королівства не будуть залежати від міжнародної реєстрації і на них поширюватиметься законодавство Сполученого Королівства. Таким чином, власникам доведеться вчиняти дії, пов’язані з ними, безпосередньо у Відомстві інтелектуальної власності Сполученого Королівства.

Власники, чиї міжнародні реєстрації все ще знаходитимуться на розгляді в Європейському Союзі до закінчення перехідного періоду, зможуть подати заявку на реєстрацію торговельної марки до Відомства інтелектуальної власності Сполученого Королівства протягом дев’яти місяців після 1 січня 2021 року та зберегти дату зазначення Європейського Союзу. Те саме стосується власників, чия міжнародна реєстрація або наступне зазначення Європейського Союзу, залежно від обставин, вноситься в Міжнародний реєстр після закінчення перехідного періоду, але з датою, що передує 1 січня 2021 року. У цьому випадку зазначений дев’ятимісячний період буде відраховуватися від дати внесення міжнародної реєстрації або наступного зазначення Європейського Союзу в Міжнародний реєстр.

З детальнішою інформацією можна ознайомитися у рекомендаціях Уряду Сполученого Королівства за адресою: https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period.

Закінчення перехідного періоду не матиме негативного впливу на права власників існуючих міжнародних реєстрацій, щодо яких Європейський Союз є Договірною стороною власника, а також для тих, хто є громадянами або постійно проживають у Сполученому Королівстві або мають дійсне і ефективне промислове або торговельне підприємство у цій країні. Однак, після закінчення перехідного періоду, вони більше не зможуть вимагати надання права через Європейський Союз у міжнародній заявці або, як правонаступник, у запиті на внесення зміни щодо власника міжнародної реєстрації. Натомість, оскільки Сполучене Королівство є Договірною стороною Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, вони можуть продовжувати вимагати надання права через Сполучене Королівство та, наприклад, подавати міжнародну заявку до Відомства інтелектуальної власності Сполученого Королівства як до Відомства походження.

Наслідки закінчення перехідного періоду для міжнародних заявок і реєстрацій, здійснених за Гаазькою системою міжнародної реєстрації промислових зразків

З 1 січня 2021 року зазначення Європейського Союзу у міжнародних заявках та міжнародних реєстраціях втрачає чинність для Сполученого Королівства.

Однак, якщо міжнародна реєстрація мала правову охорону в Європейському Союзі до закінчення перехідного періоду, Сполучене Королівство автоматично створить еквівалентне національне право на промисловий зразок (так званий «перереєстрований міжнародний промисловий зразок») наприкінці зазначеного періоду. Відомство інтелектуальної власності Сполученого Королівства внесе ці перереєстровані міжнародні промислові зразки до свого Реєстру, не вимагаючи здійснення жодних процедур з боку власника міжнародної реєстрації. З 1 січня 2021 року власникам перереєстрованих міжнародних промислових зразків доведеться вести діловодство за ними безпосередньо з Відомством інтелектуальної власності Сполученого Королівства, а не через Міжнародне бюро ВОІВ.

Заявники за міжнародними заявками, в яких зазначено Європейський Союз та які знаходяться на розгляді станом на кінець перехідного періоду, а також власники, які мають міжнародні реєстрації із зазначенням Європейського Союзу, за якими не прийнято рішення про надання правової охорони Відомством Європейського Союзу з питань інтелектуальної власності (EUIPO) з датою, що передує 1 січня 2021 року, зможуть подати заявку до Відомства інтелектуальної власності Сполученого Королівства протягом дев’яти місяців з моменту закінчення перехідного періоду із збереженням дати подання міжнародної заявки та дати міжнародної реєстрації, відповідно.

З детальнішою інформацією можна ознайомитися у рекомендаціях Уряду Сполученого Королівства за адресою: https://www.gov.uk/guidance/international-eu-protected-designs-after-brexit.

Закінчення перехідного періоду не матиме негативного впливу на права заявників щодо подання міжнародної заявки або власників існуючих міжнародних реєстрацій, які є громадянами або постійно проживають у Сполученому Королівстві, або мають дійсне та ефективне промислове чи торговельне підприємство у цій країні, оскільки Сполучене Королівство є Договірною стороною Женевського Акту Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Акт 1999 року). Однак, після закінчення перехідного періоду, особи, які мають право на подання міжнародної заявки виключно через Сполучене Королівство, більше не зможуть вимагати надання права через Європейський Союз у міжнародній заявці або, як новий власник, у клопотанні про внесення змін щодо права власності. Натомість, їм доведеться вимагати надання права через Сполучене Королівство.

Джерело інформації Укрпатент: https://ukrpatent.org/uk/news/main/brexit-080092020

« Повернутись до списку новин