Гаряча лінія

Посилення захисту авторських та суміжних прав

В Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», який набрав чинності 22 липня 2018 року, внесено низку змін до статей Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Із найголовнішого.

Статтю 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» доповнив термін «кабельна ретрансляція», яка визначає — прийом і одночасну передачу телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги та іншими особами незалежно від використаних технічних засобів повних і незмінних передач (програм) організацій мовлення або їх істотних частин, а також творів, виконань, фонограм, відеограм, зокрема таких, що містяться в таких передачах (програмах) організацій мовлення, за умови що початкова трансляція такої передачі (програми) здійснена організацією мовлення, яка не підпадає під юрисдикцію України відповідно до закону або міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України».

Частину другу статті 42 виклали у наступній редакції: “2. Допускається відтворення в домашніх умовах і виключно в особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, а також репрографічне відтворення літературних, фотографічних, образотворчих та інших подібних творів без згоди суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, але з виплатою їм винагороди у порядку, встановленому законом. Особливості виплати винагороди у таких випадках визначені Законом України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”.

Також більшість абзаців у ряді статей, які стосувались організацій колективного управління, виключено взагалі, а статті 48 і 49, в яких йшлося про діяльність та функції організацій колективного управління, видалено із Закону «Про авторське право і суміжні права» у повному об’ємі.

Варто врахувати у подальшій роботі зміни в статті 50 і 52:

пункт “а” статті 50: “а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їхні майнові права, визначені статтями 15, 17, 27, 39-41 цього Закону, з урахуванням умов використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтями 21-25, 42, 43 цього Закону, а також зловживання посадовими особами організації колективного управління службовим становищем, що призвело до невиплати або неналежних розподілу і виплати винагороди правовласникам”;

пункт “г” частини другої статті 52: “г) виплату компенсації, що визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення — як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав замість відшкодування збитків або стягнення доходу”.

Більше інформації за посиланнями: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2415-19/page, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page

« Повернутись до списку новин