Гаряча лінія

УКРНОІВІ інформує

У зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Україні введений воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 № 2738-IX затверджено Указ Президента України від 7 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», відповідно до якого строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в умовах воєнного стану Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Зазначений закон та укази не передбачають припинення роботи органів державної влади в умовах воєнного стану.

З 08 листопада 2022 року Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі – УКРНОІВІ) відповідно до спеціальних законів України у сфері інтелектуальної власності та розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності» (далі – Розпорядження) виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ).

Відповідно до спеціальних законів України у сфері інтелектуальної власності до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема, інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності.

У зв’язку із зазначеним інформуємо про організацію виконання УКРНОІВІ повноважень НОІВ у сфері охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, компонування напівпровідникових виробів та географічні зазначення (далі – ОПВ) в умовах воєнного стану.

СТРОКИ

З дня введення в Україні воєнного стану, порядок перебігу й обчислення строків для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених законами України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про правову охорону географічних зазначень», включаючи всі строки передбачені цими законами та нормативно-правими актами, врегульовано Законом України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України», який набрав чинності 13 квітня 2022 року.

ДОВІРЕНОСТІ

Відносини щодо представництва за довіреністю при вчинені правочинів у сфері інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом України (далі – ЦК України) та іншими спеціальними нормативно-правовими актами.

Частиною третьою статті 244 ЦК України передбачено, що довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Інші нормативно-правові акти у сфері інтелектуальної власності містять вимогу щодо зазначення найменування органу, для представництва перед яким призначено особу, якій видана довіреність.

Зважаючи на те, що УКРНОІВІ є державною організацією, яка виконує функції НОІВ, довіреності, які містять в переліку осіб, перед якими повіреного уповноважено на представництво інтересів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та (або) Національний орган інтелектуальної власності та (або) підприємства, установи, організації, що здійснюють повноваження у сфері інтелектуальної власності, не потребують обов’язкового додаткового зазначення того, що повіреного уповноважено на представництво перед Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ

Подання до УКРНОІВІ національних заявок на винаходи, корисні моделі, компонування напівпровідникових виробів, промислові зразки, торговельні марки та географічні зазначення, заявок на міжнародну реєстрацію торговельних марок, міжнародних заявок на винаходи (корисні моделі) до відомства, що отримує, та до зазначеного та вибраного відомства може здійснюватися у паперовій формі.

У паперовій формі також можуть подаватися до УКРНОІВІ будь-які інші документи: вторинна документація до заявок; документи, пов’язані з веденням державних реєстрів; документи, що стосуються розпоряджання правами; документи до колегіальних органів тощо.

Подання документів у паперовій формі здійснюється:

засобами поштового зв’язку за адресою УКРНОІВІ – вул. Глазунова, 1, м. Kиїв, 01601;

безпосередньо за адресою УКРНОІВІ – вул. Глазунова, 1, м. Київ. Час прийняття з 8:30-18:00.

ПОДАННЯ ЗАЯВОК У ФОРМІ ЕЛЕКТРОНОГО ДОКУМЕНТУ

Національні заявки

Подання національних заявок на ОПВ у формі електронного документу здійснюється:

через системи подання електронних заявок СПЕЗ-1, СПЕЗ-2, систему електронної взаємодії закладу експертизи (СЕВ ЗЕС) (далі – електронні системи) (на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, географічні зазначення)
на електронну адресу УКРНОІВІ office@nipo.gov.ua за наявності кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) (на торговельні марки, промислові зразки, географічні зазначення)
на електронну адресу УКРНОІВІ office@nipo.gov.ua (на винаходи, корисні моделі)

Міжнародні заявки

Міжнародні заявки РСТ подаються до відомства, що отримує, на електронну адресу УКРНОІВІ office@nipo.gov.ua.

Заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки подаються через Madrid eFiling та СЕВ ЗЕС.

ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ЗАЯВОК

Подання документів, пов’язаних із подальшим діловодством за заявками на ОПВ (вторинна документація) здійснюється в формі електронного документу:

через електронні системи (за винятком міжнародних заявок, що подаються до відомства, що отримує, відповідно до Договору про патентну кооперацію (PCT));

на електронну адресу УКРНОІВІ office@nipo.gov.ua.

Заяви та клопотання щодо відкликання заявок, передання прав на отримання охоронних документів приймаються до розгляду на електронну адресу УКРНОІВІ office@nipo.gov.ua, якщо вони підписані зі застосуванням КЕП.

Подання заперечень проти заявок здійснюється в формі електронного документу:

через електронні системи;

на електронну адресу УКРНОІВІ office@nipo.gov.ua, за наявності КЕП.

Подання заперечень проти рішення НОІВ щодо набуття прав на ОПВ та заяв про визнання прав на промислові зразки, винаходи, корисні моделі, недійсними повністю або частково, та заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні у формі електронного документу:

на електронну адресу УКРНОІВІ office@nipo.gov.ua, за наявності КЕП.

При цьому колегії Апеляційної палати НОІВ має право запросити подати документи у паперовій формі.

Скановані копії паперових документів (довіреностей, договорів про передання прав на отримання охоронних документів тощо), надіслані на електронну адресу УКРНОІВІ office@nipo.gov.ua, приймаються до розгляду у разі їх засвідчення представником із застосуванням його КЕП.

ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВЕДЕННЯМ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРІВ

Подання документів, пов’язаних з веденням державних реєстрів, окрім заяв та клопотань про припинення дії охоронного документа, а також про опублікування відомостей про передачу права або видачу ліцензії, здійснюється у формі електронного документу:

через електронні системи;

на електронну адресу УКРНОІВІ office@nipo.gov.ua.

Заяви та клопотання про припинення дії охоронного документа подаються у формі електронного документа на електронну адресу УКРНОІВІ office@nipo.gov.ua із застосуванням КЕП.

Скановані копії паперових довіреностей, приймаються до розгляду у разі їх засвідчення представником із застосуванням його КЕП.

ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРАВАМИ

Під час дії воєнного стану в Україні, можливе електронне подання заяв щодо опублікування відомостей про передачу права або видачу ліцензії на електронну адресу УКРНОІВІ office@nipo.gov.ua із застосуванням КЕП.

У разі надходження документів у електронній та паперовій формі, стосовно однієї й тієї ж дії, розгляду підлягають документи, які надійшли раніше.

Кожен документ в електронній формі, що подається разом з заявою щодо опублікування відомостей про передачу права або видачу ліцензії, підписується КЕП.

Скановані копії паперових документів, що подаються разом з заявою щодо опублікування відомостей про передачу права або видачу ліцензії, приймаються до розгляду у разі їх засвідчення представником із застосуванням його КЕП.

Електронні документи, що подаються разом із заявою щодо опублікування відомостей про передачу права або видачу ліцензії, приймаються до розгляду у разі їх засвідчення представником із застосуванням його КЕП.

Підписання документів КЕП можна здійснювати через вебсайт czo.gov.ua.

Вимоги до документів, що подаються в електронній формі:

  1. У темі листа, залежно від виду заяви, зазначаються:

а) слова:

«передача прав» (стосовно документів про повну передачу прав, часткову, передачу у співвласність та передачу між співвласниками);

«видача ліцензії» (стосовно документів про видачу різних видів ліцензій, зміни у відомостях про видачу ліцензії, дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін);

«відкрита ліцензія» (стосовно заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованих винаходів, корисних моделей, промислових зразків та клопотання про її відкликання);

б) номер охоронного документу із зазначенням об’єкта промислової власності (ТМ, ПЗ, КМ, ВИН);

Наприклад: «передача прав» ТМ №00000.

1.1. Стосовно будь-яких додаткових/виправлених документів до заяви у темі листа, перед словами з підпункту а), б) пункту 1, необхідно вказати «додаткові документи»;

Наприклад: «додаткові документи» «передача прав» ТМ №00000.

  1. Документи надсилаються на електронну адресу комплектно одним відправленням та мають стосуватися однієї конкретної дії;
  2. Текстові документи подаються у форматі pdf.

У разі недотримання зазначених вище вимог, документи не опрацьовуються.

Повідомляємо, що після опублікування відомостей по електронним документам, заявнику направляється лише електронне рішення.

ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ДОКУМЕНТІВ ДО КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Подання заперечень проти рішень НОІВ, апеляційних заяв, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та клопотань про внесення до знака для товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави «Україна» здійснюється в електронному вигляді на електронну адресу УКРНОІВІ office@nipo.gov.ua, із застосуванням КЕП.

У разі об’єктивної неможливості подати разом із запереченням документ, що посвідчує повноваження представника на подання заперечення, потрібно зазначати в запереченні, що такий документ або його засвідчена копія будуть надані в апеляційному засіданні. Якщо дата видачі довіреності буде пізнішою, ніж дата подання заперечення, разом з наданням довіреності необхідно подати заяву про схвалення подання заперечення або зазначити про це в довіреності.

ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ

Скарги у формі електронного документу, які подаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян», приймаються на електронну адресу office@nipo.gov.ua із застосуванням КЕП. Інші запити громадян, які не стосуються заявок та реєстрацій, приймаються на зазначену електронну адресу без застосування КЕП.

Адвокатські запити, які подаються відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та запити на інформацію, які подаються відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», що подаються у формі електронного документу, приймаються на електронну адресу office@nipo.gov.ua із застосуванням КЕП.

Для отримання відповіді від УКРНОІВІ необхідно зазначати актуальну електронну адресу дописувача.

НАДСИЛАННЯ ДОКУМЕНТІВ ВІД УКРНОІВІ

Документи надсилатимуться УКРНОІВІ:

у формі електронного документу – через електронні системи або електронною поштою;

у формі паперового документу – засобами поштового зв’язку.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ

Під час подання документів на електронну адресу УКРНОІВІ необхідно:

у темі листа або у супровідному електронному листі зазначати тему документа (клопотання, заяви тощо), об’єкт інтелектуальної власності, номер заявки або охоронного документу (за наявності). Документи з чіткими ідентифікаторами будуть швидше передані до автоматизованих систем УКРНОІВІ;

надсилати документи на електронну адресу комплектно одним відправленням;

зазначати одну актуальну адресу електронної пошти;

документи, щодо паперових примірників яких вимагається подання на окремих аркушах (наприклад, заява, формула винаходу, опис, реферат тощо), подавати у вигляді окремих файлів;

не надсилати один і той самий документ декілька разів.

Заявник самостійно обирає форму документів та спосіб їх подання. Заявки подаються до УКРНОІВІ одним із перерахованих способів. Якщо заявку подано різними способами, приймається заявка, яка надійшла раніше. Інша заявка залишається без опрацювання.

Звертаємо увагу на те, що документи надіслані на електронну адресу office@nipo.gov.ua до дати публікації цієї інформації, не потребують повторного направлення документів на зазначені вище електронні адреси.

Звертаємо увагу на те, що це повідомлення має інформаційний характер і не встановлює правових норм та діє до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

https://ukrpatent.org/uk/articles/industrial_property-info

 

« Повернутись до списку новин