Гаряча лінія

УКРПАТЕНТ: інформаційне повідомлення про публікацію відомостей щодо об’єктів ІВ та про повноваження Укрпатенту в сфері авторського права

З набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-IX та відповідно до пункту першого розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1276-р «Про національний орган інтелектуальної власності», згідно з яким державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) виконує функції Національного органу інтелектуальної власності,  на підставі частини другої статті 3-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», пункту 2 статті 2-1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», пункту 2 статті 2-2 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», пункту 2 статті 2-1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», частини другої статті 3-1 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», частини другої статті 4-1 «Про авторське право і суміжні права», до повноважень  Укрпатенту належить опублікування офіційних відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності.

З метою виконання зазначених повноважень Укрпатентом видано наказ  «Про публікацію відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності» від 02 листопада 2020 року № 152-Н/2020.

Цим наказом затверджено та введено в дію Склад відомостей про заявлені і зареєстровані об’єкти інтелектуальної власності, інших офіційних відомостей та сповіщень для їх публікації та Інструкцію про порядок публікації відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності з урахуванням останніх змін, внесених до спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності.

Отже, з 15.10.2020 бюлетені «Промислова власність» та «Авторське право і суміжні права» видаються Укрпатентом.

Бюлетень «Промислова власність» виходить 2 рази на місяць і розміщується на вебсайті Укрпатенту за посиланням https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-ip

Розділ бюлетеня «Відомості про заявки на торговельні марки» щоденно поповнюється відомостями, які вважаються опублікованими у тому номері бюлетеня «Промислова власність», який формується за відповідний період публікації.

З  01 січня 2021 року бюлетень «Промислова власність»  буде виходити щотижня.

Бюлетень «Авторське право і суміжні права» виходить 6 разів на рік і буде розміщений на вебсайті Укрпатенту за посиланням https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright

Джерело інформації офіційний сайт Укрпатенту: https://ukrpatent.org/uk/news/main/info-pub-04112020

Також з метою своєчасного інформування заявників з питань державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, повідомляємо про створення на офіційному веб-сайті Укрпатенту розділу «Авторське право», який знаходиться у рубриці «Заявникам» у головному меню веб-сайту Укрпатенту.

Розділ «Авторське право» містить, зокрема актуальну інформацію щодо бланків заяв для реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, інформацію про реквізити рахунків для оплати зборів і мита та їх розмір, а також довідкову інформацію з питань авторського права, та розміщений за посиланням: https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright.

Джерело інформації офіційний сайт Укрпатенту: https://ukrpatent.org/uk/news/main/info-copyright-05112020

« Повернутись до списку новин